PDA

View Full Version : Lau chùi lại Xác suất thống kê, chuẩn bị nhảy vào Based Evidence Medecine!robbenisme
12-01-11, 12:01 AM
http://www.download.adam24h.com/media/catalog/product/cache/1/image/5e06319eda06f020e43594a9c230972d/f/i/file_3_1.jpg
Y khoa thế giới đã bước vào kỷ nguyên của Thực Chứng, chúng ta hãy cùng ôn lại một số kiến thức Xác Suất Thống Kê để hòa nhịp cùng thế giới nào!
Phân biệt Parameter và Variable. Cho một ví dụ đơn giản, 2 anh chàng cùng thi với nhau xem ai là người Cua được Gái hấp dẫn hơn. Tiêu chuẩn được đặt ra để xem xét là số đo vòng 1. Anh thứ nhất nói mình đã cưa được 20 cô: cô A 90 cm, cô B 70 cm, cô C 65 cm... Anh thứ hai cũng nói mình cưa được 20 cô: cô A 94 cm, cô B 65 cm, cô C 76 cm... Sau khi tính toán, anh thứ nhất tính được số đo trung bình của những cô gái anh cưa được là 85 cm, anh thứ hai cũng tính ra được 85 cm. Hai anh đành tính tiếp độ lệch chuẩn, cả 2 cũng đều ra 5 cm! Cuối cùng hai anh đã so với nhau về cô gái có vòng 1 lớn nhất mà mình đã từng cưa được, anh thứ nhất đã chiến thắng với số đo 90 cm của cô A.:) .
Variable ở đây là số đo của cô A. Parameter là những giá trị trung bình và độ lệch chuẩn.
Variable là những giá trị của từng cá nhân trong tập hợp. Trong khi parameter là những giá trị đặc trưng cho từng tập hợp đó, như độ lệch chuẩn và giá trị trung bình.
Tài liệu tham khảo:http://www.bmj.com/content/318/7199/1667.full

phucla1987
08-03-11, 11:36 AM
bài viết hay quá. Nhưng hình như là "evidence based medicine" mới đúng bạn ơi.

Bún vịt xiêm
08-03-11, 05:46 PM
bài viết hay quá. Nhưng hình như là "evidence based medicine" mới đúng bạn ơi.

Hế hế, phucla thọt lẹt đúng chỗ quá.:D