PDA

View Full Version : Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếo - Khám bệnh nhân cường giápWays
04-01-11, 11:52 PM
A senior physician, Doctor Wang, and a medical student, Jim, visit a young woman admitted to the hospital with hyperthyroidism the day before. The patient’s name is Barbara Kerry.
Bác sĩ Wang và Jim, sinh viên y khoa thăm bệnh nhân nữ vào viện ngày hôm qua vì cường giáp. Bệnh nhân tên là Barbara Kerry.
Doctor Wang: Miss Kerry, I want to introduce you to our medical student, Jim. I have told him about your condition, but I would like you to tell him in your own words about what brought you into the hospital and then we can examine you together.
BS Wang: Cô Kerry, tôi xin giới thiệu Jim, sinh viên y khoa. Tôi đã nói với Jim về tình trạng của cô, nhưng tôi muốn cô tự trình bày lý do vì sao cô vào viện và sau đó chúng tôi sẽ khám cho cô.
Miss Kerry: Okay doctor. Nice to meet you, Jim.
Cô Kerry: Được, thưa bác sĩ. Rất vui được gặp anh, Jim.
Jim: Nice to meet you, miss Kerry.
Jim: Hân hạnh được gặp cô, cô Kerry.
Miss Kerry: Well it began about one month ago with a tired feeling. I am only 30 years old and I should not have been feeling that worn out.
Cô Kerry: Mọi chuyện bắt đầu cách đây một tháng với cảm giác mệt mỏi. Tôi chỉ mới 30 tuổi và tôi không nên mệt mỏi đến thế.
I had trouble with the heat and my boyfriend said I was becoming very irritable. I even started having diarrhea, which never happen to me.
Tôi không chịu được nóng và bạn trai tôi nói là tôi trở nên kích thích quá. Tôi còn bị tiêu chảy và điều này chưa xảy ra bao giờ.
When I missed my period, I thought I might be pregnant.
Khi tôi bị mất kinh, tôi nghĩ là mình có thai.
The test I bought at the pharmacy was negative, so I went to my gynecologist.
Tôi mua test thử thai và sau khi thử thấy kết quả âm tính, tôi đến khám bác sĩ phụ khoa.
She took a look at me, noted my weight was down, and she suggested I come to the hospital. She even thought I had thyroid trouble.
Cô ấy phát hiện tôi bị sụt cân và đề nghị tôi nhập viện. Cô ấy nghĩ tôi có bệnh tuyến giáp.
Dr. Wang: Some patients describe their heart racing and skipping beats. Others may have hair loss or trouble with their vision. Did you have any of those symptoms in addition to what you have described?
BS. Wang: Một số bệnh nhân mô tả tim đập mạnh và nhịp tim bị loạn. Một số biểu hiện khác như rụng tóc và rối loạn thị lực. Cô còn triệu chứng nào khác ngoài những điều mà cô đã mô tả không?
Miss K: Well I did notice I had blurry vision from time to time. I still feel like I do.
Cô Kerry: Mắt tôi bị mờ đi. Tôi vẫn còn bị như thế.
Dr. Wang: And did you notice a change in size of your neck, a goiter as we call it?
BS Wang:Cô có thấy cổ của cô bị thay đổi kích thước không?
Miss K: Well, it was subtle. Now, I definitely notice it, but it happened slowly and I did not notice the change at first.
Cô Kerry: Có, nhưng không đáng kể. Nhưng bây giờ nó đã rõ rồi, nó diễn ra từ từ và ban đầu tôi không chú ý đến nó.