PDA

View Full Version : Xoắn phần phụ tinh hoàn (Torsion of appendix testis) (Group 7 - Swim or Sink)batriap
03-01-11, 03:50 PM
Phần phụ tinh hoàn là gì?
Phần phụ tinh hoàn (Appendix testis) là vết tích của ống Muller, nằm ở cực trên của tinh hoàn (giữa tinh hoàn và phần đầu của mào tinh), bình thường có hình oval, dài 1 – 7 mm.
http://en.academic.ru/pictures/enwiki/71/Gray1148.png

Xoắn phần phụ tinh hoàn
Xoắn phần phụ tinh hoàn (Torsion of the appendix testis) là tình trạng phần phụ tinh hoàn bị xoắn lại, thường xảy ra ở trẻ 7 – 14 tuổi.

Triệu chứng:
Đau cấp một bên tinh hoàn, đau tăng dần, sưng phồng bìu. Các triệu chứng khá giống với xoắn tinh hoàn.

Chẩn đoán:
- Thăm khám: đau ở cực trên của tinh hoàn (phân biệt với xoắn tinh hoàn), sờ chạm được nốt màu xanh (blue – dot) đổi màu trên bìu.
- Siêu âm, chụp X quang
http://www.ebmedicine.net/media_library/aboutUs/Torsion%20Of%20The%20Testis%20vs%20Torsion%20Of%20 The%20Appendix%20Testis%20Emergency%20Medicine%20P ractice.JPG

Tham khảo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Appendix_of_testis
http://emedicine.medscape.com/article/778170-overview
http://www.childrenshospital.org/az/Site1760/mainpageS1760P0.html
http://www.radswiki.net/main/index.php?title=Torsion_of_the_appendix_testis