PDA

View Full Version : P(A-a) O2 gradientbanhmingot
29-12-10, 07:25 PM
P(A-a)O2 gradient = PAO2 - PaO2
PaO2 (áp suất riêng phần của O2 trong động mạch) - thu được từ khí máu động mạch.
PAO2 (áp suất riêng phần của O2 trong phế nang) - thu được từ các phương trình khí phế nang.
Phương trình khí phế nang:
PAO2 = PiO2 - (PaCO2 / R) (1)
PiO2 = FiO2 (Patm - PH2O) (2)
(1) & (2) => PA02 = ( FiO2 * (Patm - 47)) - (PaCO2 / 0.8)
Trong đó: *PiO2 = áp suất riêng phần của O2 trong khí trung tâm
*FiO2 (nồng độ oxy trong hỗn hợp khí thở vào), FiO2 (ở nhiệt độ phòng) = 0.21
*PaCO2 áp suất riêng phần cua CO2 trong động mạch) – thu được từ khí máu động mạch.
* Patm = áp suất khí quyển (760 mmHg so với mực nước biển)
= PN2 + PO2 + PCO2 +PH2O
*PH2O = áp suất hơi nước = 47 mmHg (ở 37o¬C)
*R = thương số hô hấp = VCO2 / VO2 = 0.8 (usual)
(tỉ lệ sản xuất CO2 để tiêu thụ O2.)
=> P(A-a) O2 = (FiO2%/100) * (Patm - 47 mmHg) - (PaCO2/0.8) - PaO2
Estimating A-a gradient:
Bình thường: P(A-a)O2 gradient = (Age+10) / 4
Tăng 10% FiO2 thì P(A-a) O¬2 tăng 5-7 mmHg
Một người trẻ không hút thuốc thì ít hơn 15 mmHg. Thông thường, các A-một gradient tăng theo tuổi.
Đối với mỗi thập kỷ là một người đã sống,P( A-a) O2 gradient của họ dự kiến sẽ tăng thêm 1 mmHg.
Ứng dụng lâm sàng:
P(A-a)O2 được dùng để chẩn đoán tình trạng thiếu oxy. Trong số các nguyên nhân của tình trạng thiếu oxy chỉ có giảm thông khí và giảm FiO2 sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy với một màu P(A-a)O2 bình thường
Ngoài ra no còn được sử dụng để phân biệt 2 nguyên nhân chính của giảm oxy máu:
1 - Giảm thông khí phế nang đơn độc gây ra giẩm oxi máu (bệnh thần kinh cơ, dùng thuốc quá liều, lồng ngực bệnh) nơi gradient là bình thường (cả PAO2 và PaO2 đều giảm).
-Giảm oxy máu với P(A-a) O2 bình thường đòi hỏi phải tăng thông khí và điều trị bằng dưỡng khí có thể bị chống chỉ định.
2 - Giảm Oxy máu do bất thuận thông khí-tưới máu, shunt phải-trái (ví dụ COPD, bệnh nhu mô phổi, bệnh mạch máu phổi, phù phổi…) nơi P(A-a) O2 tăng. -Giảm oxy máu với P(A-a)O2 tăng đòi hỏi phải điều trị bằng dưỡng khí.
P(A-a) O2 có thể sai nếu có áp suất CO2 phế nang cao,nó có thể tăng ở những người hút thuốc và no còn làm tăng quá trình lão hóa.
Công thức P(A-a)O2 phụ thuộc theo tuổi : P(A-a) O2= 2,5 + 0,21n (n=tuổi)
Chỉ số tối đa theo tuổi là:
20 năm < 19 mm Hg
40 năm < 24 mm Hg
60 năm < 28 mm Hg
80 năm < 30 mm Hg


http://en.wikipedia.org/wiki/Alveolar-arterial_gradient
http://vn.360plus.yahoo.com/phuongthy_a04/article?mid=190&fid=-1
http://egy-lab.com/diagnostic_details.php?id=207