PDA

View Full Version : Đường lược là gì? Tại sao nó quan trọng?hungtran31
29-12-10, 05:49 PM
Đường lược là đường (vòng) có hình răng lược chia 2/3 trên và 1/3 dưới của ống hậu môn. Nói rộng hơn, nó là chổ nối giữa phần cuối ống tiêu hóa và hậu môn. Đây là mốc giải phẫu quan trọng để phân biệt một số thành phần phía trên và phía dưới nó như: đường dẫn của hệ bạch huyết; động mạch, tĩnh mạch trực tràng trên và dưới; đám rối thần kinh; đặc biệt là phân biệt giữa trĩ nội và trĩ ngoại (trĩ nội nằm phía trên, trĩ ngoại nằm phía dưới đường lược).
http://en.academic.ru/pictures/enwiki/72/Hemorrhoid.png