PDA

View Full Version : Tiêu chuẩn chẩn đoán Viêm khớp dạng thấp - 2010robbenisme
20-12-10, 12:47 PM
Tiêu chuẩn mà chúng ta sử dụng trước đây vẫn là tiêu chuẩn 1987 (bài giảng Viêm khớp dạng thấp của Bs Trịnh Kiến Trung). Việc hiểu rõ hơn về Bệnh sinh của Viêm khớp dạng thấp và tác dụng điều trị của DMARD đã dẫn đến vào tháng 9/2010, phác đồ chẩn đoán và điều trị mới đã ra đời, giúp chẩn đoán sớm và điều trị tốt hơn.
http://www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/ra/2010_revised_criteria_classification_ra.pdf