PDA

View Full Version : Các Cơ Tham Gia Phát âm (group 3 Swim Or Sink)thientrucyck34
04-12-10, 06:19 PM
Thanh quản (larynx) là cơ quan nối hầu (pharynx) với khí quản (trachea) có nhiệm vụ phát âm. Các cơ thanh quản gồm:
Nhóm cơ ngoại lai: vai móng , ức móng, ức giáp, giáp móng, trâm hầu, khẩu hầu, khít hầu giữa, khít hầu dưới. Nhóm cơ này có tác dụng cố định thanh quản và tác dụng đưa lên, đưa xuống trong động tác nuốt và một số động tác phát âm.
Nhóm cơ nội tại: cơ phễu nắp, cơ nhẫn giáp, cơ nhẫn phễu sau, cơ nhẫn phễu bên, cơ thanh âm, cơ giáp nắp, cơ giáp phễu, cơ phễu chéo và ngang. Nhóm cơ này quan trọng hơn vì có nhiệm vụ điều khiển trực tiếp hoạt động rung thanh-sự tạo thanh của thanh quản. Người ta thường gọi nhóm cơ này là "nhóm cơ phát âm".http://ca9.upanh.com/17.289.21667301.x1a0/untitled1.png


Thần kinh vận động cho các cơ này là thần kinh thanh quản dưới (trừ cơ nhẫn giáp) do thần kinh lang thang chi phối. Vì vậy liệt thần kinh thanh quản dưới sẽ gây mất tiếng.
Thần kinh thanh quản trên vận động cơ nhẫn giáp.
http://ca2.upanh.com/17.289.21667762.WsD0/untitled2.png

tham khảo thêm: atlas of Human Anatomy (Netter hình 78)
Bài giảng giải phẫu học tập 1 ( Nguyễn Quang Quyền trang 388)
Lippincott Williams & Wilkin of Anatomy (plate 7-28)