PDA

View Full Version : Tai biến, biến chứng và di chứngrobbenisme
24-11-10, 11:23 PM
Tai biến (accident): biến cố bất ngờ, gây ra tai họa lớn. Vd: tai biến mạch máu não, tai biến sản khoa.
Biến chứng (complication): chứng bệnh mới phát sinh thêm trong quá trình mắc bệnh, làm cho bệnh phức tạp và nặng hơn. Vd: biến chứng tim của thấp khớp, biến chứng thủng của loét dạ dày - tá tràng.
Di chứng (sequela): chứng tật còn lại lâu dài sau khi đã khỏi bệnh. Vd: di chứng viêm màng não, di chứng chiến tranh.

sinhvienycantho
24-11-10, 11:44 PM
Mình xin đóng góp:


Sắp xếp theo trình tự thời gian ta được: (1) Tai biến ---> biến chứng ---> di chứng hoặc (2) Bệnh gốc ---> Biến chứng = Tai biến ---> di chứng
Nói về độ dài thời gian:
+ Tai biến: xảy ra đột ngột, diễn biến rất nhanh, khó dự đoán được.
+ Biến chứng: dựa vào các bằng chứng hiện có và kinh nghiệm cá nhân, có thể dự đoán được khả năng xảy ra, và khi xảy ra có thể hạn chế --> điều trị được, có thể không điều trị được.
+ Di chứng: có thể là sự kéo dài của biến chứng, hoặc tai biến và kéo dài suốt đời.

Các bạn có thể tự tìm ví dụ để hiểu rõ hơn.

Bún vịt xiêm
24-11-10, 11:58 PM
Vậy phải phân biệt luôn thế nào hội chứng, triệu chung và bệnh?

hungtran31
25-11-10, 01:11 PM
Vậy phải phân biệt luôn thế nào hội chứng, triệu chung và bệnh?

Từ điển Anh - Việt chuyên ngành (NXB Y học) có định nghĩa :
- Bệnh (Disease) : một rối loạn có nguyên nhân đặc hiệu và có các dấu hiệu hay triệu chứng thấy được ; Mọi bất thường về cơ thể hay suy giảm chức năng đúng nghĩa. Trừ khi gây ra do tổn thương vật lý (Tuy nhiên các tổn thương này có thể mở đường cho bệnh).
- Hội chứng (Syndrome) : kết hợp các dấu hiệu và/hay triệu chứng tạo thành một hình ảnh lâm sàng riêng biệt của một rối loạn đặc biệt.
- Triệu chứng (Symptom) : một biểu lộ của bệnh hay rối loạn do bệnh nhân tự thấy được.
- Dấu hiệu (Sign) : chỉ dẫn về một rối loạn đặc biệt do bác sỹ quan sát được nhưng bệnh nhân không biết.

sinhvienycantho
26-11-10, 07:55 PM
@hungtran31: tra tự điển xong bạn có phân biệt được các khái niệm BVX đưa ra không ???
@BVX: Xin ý kiến của BVX ??