PDA

View Full Version : Thắc mắc về việc xem trưc tiếp video trên diễn đànlethehien
09-10-10, 10:29 PM
khi gửi bài viết, tôi có một vài video từ trang youtube muốn gửi lên để xem trực tiếp tại ycantho.com mà không cần chuyển sang trang mới. giống như thế này:

http://farm3.anhso.net/upload/20101009/21/o/anhso-212432_aa.jpg

admin có thể cho biết cách nào gửi video để xem video trực tiếp.

Ways
29-03-11, 01:26 PM
Bạn xem bài hướng dẫn ở đây nhé: http://www.ycantho.com/qa/showthread.php?t=5643

Ways
30-03-11, 07:28 AM
http://www.youtube.com/watch?v=eLGiTV2oP10&feature=topvideos

Ways
30-03-11, 07:31 AM
Hôm nay diễn đàn đã có phiên bản mới, các bạn có thể up video thoải mái rồi. Chức năng Insert Video đã thêm vào thanh công cụ soạn thảo rồi.:D