PDA

View Full Version : Link down English Grammar in used 3rd editionhoanganh_89
13-01-09, 09:07 PM
cd: http://www.mediafire.com/?sharekey=efe57ca88df245c191b20cc0d07ba4d268382219 8392f60f

(thanks to: http://eseonline.net/4068-english-grammar-in-use-3rd-edition-cd-book.html)

V.Q.B
15-03-09, 11:56 PM
Lúc trước mình mua quyển này ở nhà sách cũ khỏang 15-2ok , , nếu có thể đọc sách giấy thấy tốt hơn bạn ạ , nhất là đỡ mỏi mắt

hoanganh_89
16-03-09, 03:39 AM
hi` hi` do có cd đi kèm nên tui up lên cho ai muốn down thi` down, sách thì đúng là dễ mua như bạn đã nói.
Mua sách học dễ hơn nhiều.
--------------------------------
I'm listening to Closer - Neyo