PDA

View Full Version : thành lập nhóm học "Triệu chứng chiều chủ nhật"hungtran31
14-05-10, 08:02 AM
Em muốn đăng ký một nhóm các bạn Y2 học lớp "Triệu chứng chiều chủ nhật" thì danh sách phải gửi cho ai?

shinichiblack
14-05-10, 09:35 AM
Bạn cứ gởi danh sách lên cho thầy,hồi chủ nhật tuần rồi,mình nhớ thầy nói là lớp TCH chiều chủ nhật không nhận thêm nữa,cố định như thế này và học luôn.Bạn gởi danh sách lên và cho thầy đi.