PDA

View Full Version : HA minh họa sự quan trọng của đặt nẹp bắt vít đúng thứ tự vị trískinnystorm-duyquang
04-05-10, 11:51 AM
http://c.upanh.com/upload/6/50/S50.10232454_1_1.jpg
nếu ta bắt vít ở vị trí số 2 hoặc 3 trước thì khi nén ép sẽ gây ra di lệch.
http://c.upanh.com/upload/6/50/TL0.10232480_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/6/50/CS0.10232534_1_1.jpg