PDA

View Full Version : Phân độ tổn thương mô mềm trong gãy xương kín.skinnystorm-duyquang
30-04-10, 04:06 PM
Modified from Tscherne H, Gotzen L: Fractures with soft-tissue injuries, Berlin, 1984, Springer-Verlag.
http://c.upanh.com/upload/5/864/CS0.10021043_1_1.jpg
A, độ 0— ít hoặc không tổn thương mô mềm.
B, độ 1— trầy da với tổn thương da hoặc dâp cơ tại chỗ.
C, độ 2— trầy da nhiễm bản sâu với tổn thương da hoặc dập cơ tại chỗ.
D, độ 3— dập sâu hoặc rách da hoặc hủy hoại cơ cơ.
Nguồn: Campbell's Operative Orthopaedics, 11th ed.2007