PDA

View Full Version : Serum alpha fetoprotein tăng trong K tinh hoàn loại nào?tvnguyen
02-01-09, 07:06 PM
Là thành phần của nguyên bào dinh dưỡng (trophoblast) của K tinh hoàn.