PDA

View Full Version : ABC - cấp cứu ngưng tuần hoàn, hô hấpkiem2602
25-11-09, 02:37 AM
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/ee2594544e32b779def00a4182e5237e6g.jpg
tham khảo thêm (http://tailieu.vn/getdocument/1/104837/200576/f8edcebefb54abf38a54f992cc6c3f1f/236640086.pdf)