PDA

View Full Version : Từ Vựng Về Xe Đạp 🚲nthkha
25-06-20, 02:58 PM
Ảnh 1 (https://drive.google.com/file/d/1ki9GyTDyuVJcgWLcUGK2J6BMXpRLUQyB/view?usp=sharing)
Ảnh 2 (http://drive.google.com/file/d/12kRecmDswyFV_7tBgY8o-qRbmJeQrGex/view?usp=sharing)