PDA

View Full Version : Phân biệt rash, petechia, purpura và ecchymosisskinnystorm-duyquang
13-10-09, 01:29 AM
Ai có thể phân biệt rash (eruption), petechia, purpura (peliosis), ecchymosis???