PDA

View Full Version : Nhiễm độc, Hội Chứng Nhiễm độc, Sốc Nhiễm Trùngphucla1987
07-10-09, 05:09 PM
1. NHIỄM ĐỘC: khi tình trạng nhiễm trùng được xác định bằng cấy máu hay nhuộm gram, kèm theo những triệu chứng toàn thân như:
+ to:>38oC hay <36oC.
+ nhịp tim >90 lần/phút.
+ nhịp thở >20 lần/phút, hoặc có PaCO2 <32mmHg.
+ BC >12.000 /mm3, hay có >10% BC non.

2. HỘI CHỨNG NHIỄM ĐỘC: khi nhiễm độc có biểu hiện thêm sự thay đổi chức năng của cơ quan như: thay đổi tri giác, thiểu niệu, thiếu oxygen, toan máu do lactic.

3. SỐC NHIỄM TRÙNG: bệnh nhân có tụt huyết áp trong bệnh cảnh của hội chứng nhiễm độc.

nguyentrinh
07-10-09, 09:55 PM
3. SỐC NHIỄM TRÙNG: bệnh nhân có tụt huyết áp trong bệnh cảnh của hội chứng nhiễm độc.

Chỉ có tụt huyết áp + h/c nhiễm độc chưa là septic shock. Thân.