PDA

View Full Version : sốt phát ban?LFC
18-09-09, 11:07 PM
Sốt phát ban có phải là 1 bệnh ko? :confused: :confused: ( mình nêu câu hỏi vì nghe các bạn, các anh chị và các Bác... có chẩn đoán là SỐT PHÁT BAN?????):eek:
Triệu chứng, nguyên nhân gây ra là gì?:rolleyes:

thanks rất nhiều!