PDA

View Full Version : Uroflowmetry trong bí đái do tăng sinh Tiền Liệt Tuyếntluan.yak36
02-04-14, 05:50 PM
Bệnh nhân bí đái do tăng sinh TLT nên làm uroflowmetry không?
http://www.mediafire.com/view/w61sy9qiutwlzst/uroflowmetry.pdf
Tài liệu tham khảo:
https://www.mediafire.com/?rlzh51vuzeyowqy