PDA

View Full Version : Cơ thắt hậu mônphucla1987
24-08-09, 01:13 AM
http://scienceblogs.com/neurotopia/anal%20sphincters.png

_ Cơ thắt hậu môn bao gồm cơ thắt ngoài hậu môn và cơ thắt trong hậu môn.

_ Cơ thắt ngoài hậu môn là một cơ vân vòng xung quanh ống hậu môn, là cơ vân (do dây thần kinh S4 chi phối) nên có hoạt động theo ý muốn.

_ Cơ thắt trong hậu môn là một phần của lớp cơ vòng của ống tiêu hóa, do dây thần kinh S2,3,4 chi phối nên hoạt động không theo ý muốn.


* Ví dụ trong sự tống thoát phân:
Khi phân làm căng thành trực tràng, phản xạ trực tràng-cơ vòng làm giãn cơ thắt ngoài hậu môn và cơ thắt trong hậu môn, tạo ra cảm giác muốn đại tiện. Nếu chưa thuận tiện, cơ chế điều khiển tự ý sẽ giúp cơ thắt ngoài hậu môn co lại. Khi thuận tiện, cả hai cơ vòng đều giãn, cơ hoành cùng với các cơ vùng bụng và vùng lưng co lại, làm tăng áp suất trong ổ bụng nhằm tống thoát phân ra ngoài.


Tham khảo:
Nguyễn Quang Quyền, bài giảng giải phẫu học, tập 2, trang 264-267.
Sinh lý học y khoa ĐHYD TPHCM, tập 1, trang 333-334.

taoyk32
24-08-09, 12:57 PM
Bạn xem lại đường đi của dây X, dây X chỉ tới đại tràng ngang, nó không đi tới đại tràng xuống, sigma và vùng hậu môn-trực tràng.
Trong phần tài liệu tham khảo của bạn, vai trò dây X chưa được đề cập đến.

Xem hình ở Atlas phần Đầu và cổ\Thần kinh sọ và cổ\TK lang thang: sơ đồ.

The vagus nerve supplies motor parasympathetic fibers to all the organs except the suprarenal (adrenal) glands, from the neck down to the second segment of the transverse colon.

Sphincter ani internus muscle
Its action is entirely involuntary. It helps the Sphincter ani externus to occlude the anal aperture and aids in the expulsion of the feces. It is innervated by parasympathetic nerves from S2, S3, and S4. It is not innervated by the pudendal nerve, which is a somatic nerve.

Sphincter ani externus muscle
It keeps the anal canal and orifice closed.
Nerve: branch from the fourth sacral and twigs from the inferior hemorrhoidal branch of the pudendal nerves.

References:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sphincter_ani_externus_muscle
http://en.wikipedia.org/wiki/Vagus_nerve
Clinical Anatomy for student-Richard S.Snell (sách này ở thư viện trường).

tvnguyen
24-08-09, 06:10 PM
Vấn đề hấp dẫn đây. Mời các bạn tham gia. Nguyên.

phucla1987
25-08-09, 11:30 AM
Thank for your help!