PDA

View Full Version : Rối loạn đi tiểu nữadmin
17-01-14, 12:40 PM
Để hiểu đúng về rl đi tiểu: Rất không đơn giản.
1. Hiểu (http://www.mediafire.com/view/dml808orzk16d06/LUTS-ct.ppt).
2. Ứng xử (http://www.renalandurologynews.com/antibiotics-best-but-not-only-way-to-treat-recurrent-utis/article/329328/).