PDA

View Full Version : Vá sọ bằng titaniumSame
06-08-09, 04:58 PM
ôn lại giải phẫu chút:
http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/004/4769-0550x0475.jpg

http://chiase.anhso.net/as/09/08/06/vaso542542.bmp
ở đây có bài báo khá hay:
http://forum.vuilen.com/showthread.php?t=30662

phần này các bạn tham khảo thêm thôi. Cuộc mổ cũng khá đơn giản: rạch da đầu và bộc lộ khoang ngoài màng cứng theo vị trí đã định trước, đặt mảnh tatanium đã cắt theo vùng định vá, bắt ốc và đóng da theo từng lớp. Thật vậy, có rất nhiều cách vá sọ não, và vá bằng titanium là một trong những phương pháp hiện đại ở nước ta nhưng còn khá đắt đỏ hiện nay.