PDA

View Full Version : Bạn ơi cho hỏitvnguyen
05-07-09, 10:58 AM
Không biết tại sao chữ "mệt mỏi" tiếng việt (tired, exhausted, worn out) không đúng theo qui luật "không sắc hỏi, huyền ngã nặng". Tạ ơn hậu hĩnh cho ai trả lời nhanh nhất. Nguyên

QuangHungYCt
05-07-09, 11:37 AM
Vì đây từ nôm đôi mà 2 từ đều có nghĩa của nó nên mỗi từ phải giữ chính tả riêng của nó.
Ví dụ khác : "lú lẫn", hoặc "kiệt sức" từ này tương đương từ của thầy nhưng mức độ diễn tả thì cảm thấy hơn chút.

Đọc không chuẩn từ này nghe lại ra kiệt xuất : )) (hồi học cấp 1 có gặp rồi ạ)

Mong được chỉ giáo thêm.

tvnguyen
05-07-09, 11:53 AM
Biết ơn bạn đã trả lời nhanh và tạm chuẩn. Nói thêm cho rõ: Tiếng Việt có từ láy và từ ghép. Từ ghép có khi gồm 2 yếu tố toàn Việt, có khi 2 toàn Hán, có khi 1 Hán 1 Nôm. Vấn đề là làm sao biết được từ đó là từ láy hay từ ghép, vì chỉ có từ láy mới tuân thủ luật "không sắc hỏi, huyền ngã nặng". Nhận dạng:
1. Từ láy là từ chỉ một trong hai yếu tố có nghĩa, hoặc cả hai yếu tố đều không có nghĩa (nghỉ ngơi, thỉnh thoảng).
2. Từ ghép là từ cả hai yếu tố đều có nghĩa hết (mệt mỏi, đầy đủ, lý lẻ). Thân. TB: bữa nào rãnh cho hay đặng mời nhậu hậu tạ nhé.