PDA

View Full Version : giải phẫu sinh dục namSame
03-07-09, 01:07 AM
Sơ lược:

Tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh, ống phóng tinh, túi tinh, thừng tinh, tiền liệt tuyến, niệu đạo.
Cơ quan sinh dục ngoài: dương vật, niệu đạo, bìu.

http://www.netterimages.com/images/vpv/000/000/004/4662-0550x0475.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_QZxi1-kgxf4/R1BhRcTpgZI/AAAAAAAAAVM/OhrKcRPotKQ/s320/testis.jpg

Tinh hoàn: nội và ngoại tiết
Có chứa khoảng 400 tiểu thùy=>ống sinh tinh xoắn=>ống sinh tinh thẳng=>lưới tinh hoàn=>12-15 ống xuất nhỏ.

Mào tinh: ống xuất nhỏ=>tiểu thùy mào tinh=>ống mào tinh=>ống dẫn tinh

ống dẫn tinh: từ đuôi mào tinh =>lồi tinh
chia thành 6 đoạn: đoạn trong mào tinh, thừng tinh, ống bẹn, chậu hông, sau bàng quang, trong tiền liệt tuyên.

http://www.octc.kctcs.edu/GCaplan/anat2/notes/Image613.gif

Thừng tinh:
Gồm có:

ống dẫn tinh, TM-ĐM-TK ống dẫn tinh
ĐM cơ bìu
ĐM tinh hoàn, TM thành đám rối dây leo
Di tích mõm bọc tinh hoàn hay d/ch phúc tinh mạc.

http://www.aafp.org/afp/990215ap/817_f2.jpg

Same
03-07-09, 01:12 AM
Tiền liệt tuyến
http://www.liv.ac.uk/researchintelligence/issue21/images/prostate.jpg
http://www.malecare.com/prostate_anatomy1.jpg

Niệu đạo
http://www.ivy-rose.co.uk/Topics/Urinary/Bladder_Urethra_Male_560w_cIvyRose.jpg
Dương vật
Bìu
http://thegioisuckhoe.com/wp-content/uploads/image/biudaivatinhhoan.png
ĐM-TM: tinh hoàn, chậu trong(hầu hết)
bàng quang dưới, trực tràng giữa(tiền liệt tuyến)
BH: chậu trong, chậu ngoài, chủ bụng
TK: ĐR tinh hoàn, hạ vị dưới

drnguyenanhbinh
04-07-09, 02:01 PM
Mình nghĩ same nên post những thêm một sồ cận lâm sàng liên quan. Chứ học giải phẫu như trên chán lắm.
Thân!