PDA

View Full Version : ADA (American Diabetes Association) 2013nguyentrinh
19-03-13, 06:53 AM
ADA 2013 có gì mới?

admin
19-03-13, 07:41 PM
http://professional.diabetes.org/Congress_Display.aspx?TYP=9&CID=91271

admin
06-05-20, 09:54 PM
Làm thế nào tìm được đường trong nước tiểu? Bài của Châu lâm, Y42.
https://drive.google.com/open?id=1R6ZfCxvFPFD8YQyifkdvDzr_aqhqSey2 (https://drive.google.com/open?id=1R6ZfCxvFPFD8YQyifkdvDzr_aqhqSey2&fbclid=IwAR1okIUg3aXZllRYqqjuIXvM7zx6Ou2VXIFlCmExV vBK1kc3TZ6CB2i7FGs)