PDA

View Full Version : Thi giữa đợt ngoại y4 bvđktpxt ngày 24-9-2012admin
31-12-12, 06:05 AM
Thi giữa đợt ngoại y4 bvđktpxt ngày 24-9-2012
Thời gian làm bài 15p
---0---

Chấn thương niệu đạo độ 1 là……………………………………… ……
Chấn thương niệu đạo do thầy thuốc gây ra: bệnh y sinh, tiếng Anh là………….
VRT thể catarrhal là…………………………..
Ap-xe sót trong ổ bụng có 3 loại: 1. Dưới cơ hoành, 2. Douglas, 3……………….. ………….
PID có thể mổ nội soi laparo: a. Đúng, b. Sai
Phân biệt accident và complication:……………………… …………………… …….. ………………………………………… ………………………….. ………………………………………… ………………………………..
Tắc ruột cơ học có 3 nhóm nguyên nhân: 1. Intralumen, 2…………………….. 3…………………………
Vì sao nói “Xquang bụng đứng không chuẩn bị” là không chuẩn.………………. ………………………………………… ………………………………………… …………………….