PDA

View Full Version : thận ứ nướctinh254
11-06-09, 08:09 AM
http://renux.dmed.ed.ac.uk/EdREN/EdRenINFObits/hydronephrosisb.gif
scintigraphy thận trái ứ nước(kỹ thuật ảnh nhận phóng xạ )
http://gamma.wustl.edu/rs032rs187.gif

admin
11-06-09, 05:44 PM
Good, pls add MRU, MRA. admin

tinh254
13-06-09, 08:47 AM
chụp cộng hưởng từ (MRA:Magnetic resonance angiogram)

http://imaging.birjournals.org/content/vol20/issue1/images/small/1fig18.gif
thận bình thường

http://imaging.birjournals.org/content/vol17/issue1/images/small/IMJ64109-13.gif
thận trái ứ nước