PDA

View Full Version : Liver volumeddl
11-12-11, 07:28 PM
Mình có chút góp ý: nếu bạn đưa vấn đề lên thì phải đọc nhiều về nó. Bạn copy rồi đưa lên đây để làm gì????

Yamaha
03-01-12, 07:58 PM
Xin lỗi ddl, đề tài này là của chính mình, chứ mình không copy của ai hết. Mà của mình làm thì chắc mình có đọc kỹ mà.