PDA

View Full Version : Tiêu hóa  1. Các Triệu Chứng Chức Năng Bộ Máy Tiêu Hoá.
  2. Triệu chứng Đau bụng
  3. Ðau bụng - định bệnh theo bốn vùng chiến thuật
  4. Vì sao muốn ói?
  5. Xử trí đau bụng cấp ở trẻ
  6. DeGowin's Diagnostic Examination
  7. Xóa mù về lồng ruột