PDA

View Full Version : Tim mạch  1. suu tam
  2. đường Truyền Tĩnh Mạch Trung Tâm
  3. Tứ Chứng Fallot
  4. Ngoại tâm thu thất
  5. Tràn dịch màng ngoài tim - lý thuyết và thực tế lâm sàng