PDA

View Full Version : Nhũ khoa 1. Tự khám tuyến vú(St)
 2. Galactocele (Bài của Thanh Hoài)
 3. Fibroadenoma
 4. Nipple
 5. Gynecomastia(nữ hóa tuyến vú)- nhóm 2 "swim or sink"
 6. cách khám vú...nhóm 1,2 ( no pain, no gain)
 7. Đau vú và chu kỳ kinh nguyệt
 8. Một số nguyên nhân gây đau vú ( nhóm 3, no pain no gain)
 9. Thế nào là một bộ ngực đẹp? G1 (swim or sink)
 10. Sự Thay đổi Kích Thước Của Cập "Núi Đôi" Trong Thể Thao(nhóm 3 Pd-pk)
 11. Vấn đề thảo luận 15/04/2011
 12. Vấn đề thảo luận 21/04/2011 : Ung thư vú
 13. Prolactin and Dopamine.