PDA

View Full Version : Phụ nội 1. Thuật ngữ phụ khoa
 2. Xuất huyết âm đạo bất thường
 3. Không có tử cung bẩm sinh (nguyên nhân gây vô kinh) - nhóm anh văn swim or sink
 4. amenorrhea lactation disorders (group 1 swim or sink)
 5. hypothalamic tumor(lớp swim or sink)
 6. Mosaicism(group 6 Swim Or Sink)
 7. Ovarian insensitivity to gonadotropins(group 6 Swim or sink)
 8. Corpus luteum cysts (group 4 swim or sink )
 9. Adrenocortical hyperplasia(group1 swim or sink)
 10. Other causes .... Amenorrhea (nhọm 5 swim or sink)
 11. Turner....Amenorrhea( group 5 swim or sink)
 12. Viêm Vùng Chậu
 13. Trứng của chị em phụ nữ, đi đâu về đâu? - nhóm lâm sàng Ngoại Y4 2010
 14. ĐAU GIỮA CHU KỲ KINH,TẠI SAO?(nhóm PD_PK Y3)
 15. Mãn kinh là gì? (nhóm 3 PD PK)
 16. [YAK34 - G3] Chứng đau bụng kinh (Mittelschmerz or "middle pain")
 17. Vấn đề: Điều trị nội khoa thai ngoài tử cung
 18. Hội chứng Sheehan
 19. 2 videos rất hay về Lạc nội mạc tử cung (Endometriois) (Group 1 - Swim or Sink)
 20. Lạc nội mạc tử cung (endometriosis) những điều cần biết!
 21. RỐI LOẠN ALDOSTERONE Ở PHỤ NỮ TIỀN MÃN KINH(group 6 swim or sink)
 22. Whiff Test
 23. Hội chứng tiền kinh và thống kinh