PDA

View Full Version : Sinh hóa 1. sinh hoa chuc nang gan
 2. sinh hoa chuc nang gan (tt)
 3. sinh hoa chuc nang gan(tt1)
 4. sinh hoa chuc nang gan(tt2)
 5. Các xét nghiệm chức năng gan (bài dịch)
 6. Arachidonic Acid
 7. Vấn đề về ceton
 8. bilirubin và stercobilin
 9. Pt/inr
 10. metabolic rate
 11. Những Vòng Chuyển Hoá
 12. Đường glucase
 13. khác biệt sinh hóa SGPT,SGOT và ALT,AST
 14. khac biet SGOT, SGPT va ALT, AST full
 15. Độ thanh thải Creatinin
 16. Triglycerides- bài tập nhóm lâm sàng Y4 2010
 17. NITO PROTEIN VÀ NITO NON-PROTEIN(group 6 Swim or sink)
 18. Nitric oxide (NO)
 19. CACBOHYDRAT(group6 swim or sink)
 20. Bản chất của ketones (nhóm 4 swim or sink)
 21. Đốt mỡ ( nhóm 5 swim or sink )
 22. Hệ đệm của máu
 23. CHU TRÌNH RUỘT GAN-GIẢI THÍCH PHÂN TRẮNG NHƯ CỨT CÒ (Nhóm 3 PD-PK)
 24. Men gan tăng trên 6000 U/L (nhóm 7 swim or sink)
 25. Cơ chế gây độc cho cơ thể của NH3
 26. Tài liệu Biochemistry tổng hợp