PDA

View Full Version : Đề thi, điểm thi và đáp ánPages : [1] 2

 1. Điểm thi ls ngoại ctk21 ở bvđktp cần thơ 22 May 2009
 2. ktra giữa đợt ngoại ctk21 bvđktpct
 3. Điểm ngoại Y4 lâm sàng bv 30/4
 4. đề Thi Y4 Hết Ngoại Bvđktp 2-1-2009
 5. đáp án thi Y4 bv 30/4
 6. ls ngọai y4
 7. WORKLIST Y4 – K.31 đi ls bvđktp (30/4 cũ)
 8. Đề thi giữa đợt Ngoại ctk21 18-6-2009 bv 30-4
 9. Kết quả kiểm tra giữa đợt ngoại yk21 bv đk tp cần thơ 18 June 2009
 10. Điểm thi hết ngoại Yk32 bvđktp Cần thơ 19 June 2009
 11. Điểm upload bài yk32 ở bvđktpct
 12. Điểm STLS
 13. Thi hết ngoại Y3 bvđktpct 13 Jul 2009
 14. Đáp án y32
 15. Thi hết ngoại yctk21
 16. Nội dung thi yctk21 ngoại bvdktpct 16 Jul 2009
 17. Điểm X3 Y32
 18. điểm cuối đợt y3
 19. Điểm ls ngoại yctk21 bvđktp cần thơ 16Jul2009
 20. thi block 3.1 của lớp yct k22
 21. Thi y4 ngoại giữa đợt 22-oct-2009
 22. thi cuối đợt y4 ngoại (k32) bvđktp cần thơ
 23. điểm tổng yk32
 24. Kết quả thi giữa đợt y4 k32 ngoại bvđktpct 4dec2009
 25. đáp án thi y4 ngoại bvđktp 31dec2009
 26. xin lỗi đầu năm
 27. Điểm X4 của YK32 Ngoại bvđktpct
 28. Điểm cuối đợt thi ngoại yctk22 bvđktp Cần thơ (20/5/2010) chưa tính 2đ bệnh án
 29. y3 thi thử sáng 11/6
 30. Điểm thi y3 k33 ngoại bvđktpct 18/6/2010
 31. Điểm thi y3 ls ngoại bvđktpct 8-7-2010
 32. Thi y2 nhóm 2 bvđktpct
 33. Điểm thi Y2 nhóm 1 thực tập ngoại bvđktpct
 34. Điểm thi cuối đợt yctk22 thực tập ngoại bvđktpct 14-7-2010
 35. Điểm tổng ls ngoại yctk22 bvđktpct
 36. ĐỀ THI TUYỂN SINH BÁC SĨ NỘI TRÚ (tt)
 37. đề Thi Tuyển Sinh Bác Sĩ Nội Trú
 38. nội dung thi giữa kỳ y4 ngoại đktp Cần Thơ
 39. Điểm thi giữa kỳ, ngoại bvđktpct
 40. Nội dung học của Y4 (k33) trong 2 tháng (9&10 năm 2010) ở khoa ngoại bvđktpct
 41. Điểm X4 của Y4 ngoại bvđktp (tối đa là 4đ)
 42. điểm thi cuối đợt ngoại đktpct
 43. Điểm thi ls ngoại y3 giữa đợt bvđktp Cần thơ, thi ngày 24-2-2011.
 44. Thi hết ngoại Y3 k34 bvđktp Cần Thơ 11-3-2011
 45. Điểm thi cuối đợt ngoại y3 yk34, bvđktp Cần Thơ. Điểm tối đa là 5đ.
 46. Điểm thi ngoại giữa đợt y3 (k34) bvđktp Cần Thơ
 47. Thi cuối đợt ngoại y3 k34 bvđktp Cần Thơ
 48. Điểm thi cuối ngoại y3 k34 8-4-1011 bvđktp Cần thơ (tối đa 5đ, chưa cộng post bài)
 49. Đề thi giữa kỳ y3 yk34 ngoại, bvđktp Cần Thơ 26-4-2011
 50. Trọng tâm thi y3 cuối đợt
 51. Điểm thi cuối đợt ngoại Y3, yk34, bvđktp Cần Thơ. Thi ngày 6-5-2011
 52. Thi giữa đợt ngoại y3 k34 bvđktp Cần Thơ ngày 20-5-2011
 53. Điểm thi giữa đợt ngoại yk34 bvđktpct 20-5-2011 (tối đa 2đ)
 54. Nội dung thi hết ngoại yk34 bvđktpct 3/6/2011
 55. Đáp án Thi cuối đợt ngoại y3 k34 bvđktp Cần Thơ 3/6/2011
 56. Thi y3 Đái máu
 57. Điểm cuối đợt y3 yk34 ngoại bvđktpct
 58. Kết quả bảo vệ luân văn tốt nghiệp bác sĩ y khoa 20/6/2011
 59. Điểm cộng cho y3 yk34 đi ngoại tháng 6/2011
 60. Báo cáo luận văn tốt nghiệp của Nguyễn Thiện Trung
 61. bài tập lâm sàng ngoại bvđktpct 11-9-2011
 62. Câu hỏi: nhóm trực ngoại y4-k34, bvđktpct, 19/9/2011:
 63. Bài tập cho tour trực y4 ngoại, Âu Vương Huân. Mobile: 0976734001
 64. Đề thi CT3 ngoại bvđktp Cần Thơ 23/9/2011
 65. Bài tập cho Hạnh Dung và Kim Thanh
 66. Bài tập cho nhóm trực tối 23/09/2011
 67. Bài tập cho Phan Hoàng Khánh sđt :01222549789.
 68. Bài tập cho Nguyễn Giang Nam, yct-k22
 69. Bài tập cho Nguyễn Phan Vinh, y6.
 70. Bài tập cho Nguyễn thị Hạnh Dung, y6
 71. Bài tập cho Huỳnh Phú Lộc, yk32. Mobile: 01686594214.
 72. Sửa bệnh án lấy điểm bonus
 73. Bệnh án giao ban sáng ngày 6/9-nhóm trực của Âu Vương Huân
 74. Sửa bài cho SV HÀ THỊ BẠCH TUYẾT, yk32.
 75. Bệnh án giao ban sáng ngày 7/10/2011
 76. Lấy điểm Bonus Phạm Trần Bảo Ngọc , lớp YB K34
 77. Nội dung thi hết ngoại y4 k34 bvđktpct
 78. Đề thi và đáp án y4 ngoại bvđktpct 13/10/2011
 79. Điểm Y4 hết ngoại bvđktpct (tối đa 5đ, chưa tính điểm Bonus)
 80. Đáp án thi giữa đợt ngoại y4 RHM bvđktpct
 81. Nội dung Thi y4 yk34 28-10-2011
 82. Đề thi và đáp án yct3 ngày 22-10-2011 bvđktpct
 83. Đề thi Y4 y ngoại bvđktp Cần Thơ, thi giữa đợt 28-10-2011
 84. Đề thi & đáp án y4 RHM đi hết ngoại cơ sở bvđktp Cần Thơ 28-10-2011
 85. Thi niệu yct-k23 năm học 2011-2012
 86. Điểm thi cuối đợt ngoại y4 RHM bvđktpct 28-10-2011
 87. Barem (Barème, scale) điểm thi 15 câu đúng (3.5đ, và 1.5đ cho open question):
 88. Thi Y4 ngoại cuối đợt bvđktp Cần Thơ 11/11/2011
 89. Nội dung thi giữa kỳ ngoại cho RHM năm 4 ngày 14-11-2011
 90. Điểm thi Y4 ngoại cuối đợt bvđktp Cần Thơ 11/11/2011
 91. Đề thi và đáp án yctk23 đi ngoại bvđktpct 7-11-2011
 92. Đề thi và đáp án yctk23 giữa đợt ngoại bvđktpct 21-11-2011
 93. Đề thi và đáp án y4 RHM đi ngoại bvđktpct 25/11/2011
 94. Đề Thi và đáp án giữa kỳ y4 ngoại BVĐKTP Cần Thơ 28-11-2011
 95. Điểm thi y4 rhm ngoại 24/11/2011
 96. Đề thi giữa đợt yct3 Ngoại bvđktp cần Thơ 6-12-2011
 97. Đề thi niệu tháng 12 năm 2011
 98. Kết quả thi cuối ngoại Y4 bvđktpct ngày 9-12-2011
 99. Đề thi và đáp án Thi hết ngoại Y4 RHM Ngoại BVĐKTPCT 23-12-2011
 100. Đề Thi và đáp án Y4 ngoại BVĐKTPCT, 23-12-2011
 101. Điểm thi Y4 RHM hết ngoại bvđktpct 23-12-2011
 102. Nội dung thi Y4 ngoại bvđktpct thứ 6 ngày 6-1-2012
 103. Điểm thi Y4 hết ngoại bvđktpct 6-1-2012
 104. Đề và đáp án thi giữa đợt y3 ngoại bvđktp Cần Thơ ngày 20-2-2012
 105. Thi hết ngoại cs1 y3 bvđktpct
 106. Đề và đáp án Thi hết ngoại cơ sở 1 y3 bvđktp Cần Thơ ngày 24-2-2012
 107. Đề và đáp án thi ngoại cs2 giữa đợt bvđktpct 27-2-2012
 108. Nội dung thi YAK35 và YHDPK35 NGOẠI CS1 (2 TUẦN)
 109. Ôn thi y3 ngoại bvđktpct, thi ngày 9-3-2012
 110. Đề và đáp án thi ngoại cs1 y3 bvđtpct ngày 9-3-2012
 111. Đề và đáp án thi ngoại cs2 y3 bvđtpct ngày 9-3-2012
 112. Đề và đáp án Thi YAK35 và YHDPK35 NGOẠI CS1 (2 TUẦN) ngày 5-3-2012
 113. Đề và đáp án thi giữa đợt y3 ngoại bvđktpct ngày 18-3-2012
 114. Đề và đáp án thi ngoại cs1 cuối đợt bvđktpct 23-3-2012
 115. Điểm thi giữa đợt y4 ngoại bvđktpct thi ngày 17-12-2012.
 116. Bài tập giao ban y3 bvđktpct ngày 27/3/2012
 117. Bài tập giao ban y3 ngoại ngày 29/03/2012
 118. Thi giữa đợt ngoại cs1 bvđktpct ngày 3-4-2012
 119. Bài tập giao ban y3 ngoại ngày 3-4-2012
 120. Thi giữa đợt ngoại cs2 bvđktpct 26-3-2012
 121. Bài tập giao ban y3 bvđktpct ngày 10-4-2012
 122. Đề và Đáp án thi cuối đợt ngoại cs 1 ngày 6-4-2012
 123. Đề thi và đáp án cuối đợt ngoại cs 2 ngày 6-4-2012
 124. Bài tập giao ban Y3 ngày 11-4-2012
 125. Bài tập giao ban y3 ngày 12-4-2012
 126. Trả lời bt giao ban 11/04/2012
 127. Bài tập giao ban y3 13-04
 128. Trả lời bt giao ban 13/04
 129. Đề thi giữa kỳ ngoại cs1 bvđktp Cần Thơ, ngày 15-4-2012
 130. Bài tập giao ban Y3 ngày 16-4-2012
 131. Đề thi cuối đợt ngoại cs1 Y3 bvd9ktpct 20-4-2012
 132. Đề thi cs2 giữa kỳ ngoại bvđktpct ngày 23-4-2012
 133. Bài tập giao ban Y3 ngoại ngày 23-4-2012
 134. Trả lời bt giao ban 23/04
 135. Đề thi giữa đợt Y3 ngoại cs1 bvđktpct ngày 27-4-2012
 136. Đề thi cuối ngoại Y3 cs1 ngày 4-5-2012
 137. Đề thi cuối ngoại Y3 cs2 ngày 4-5-2012
 138. Đề thi cuối đợt ngoại cs1 Y3 bvđktpct ngày 18-5-2012
 139. Đề và đáp án thi cuối đợt ngoại cs1 Y3 bvđktpct ngày 18-5-2012
 140. Đề và đáp án thi giữa đợt ngoại cs2 Y3 bvđktpct ngày 18-5-2012
 141. Thi hết ngoại Y3 cs1 ngày 1-6-2012
 142. Thi hết ngoại Y3 cs2 ngày 1-6-2012
 143. Câu hỏi giao ban 14/9/2012
 144. Câu hỏi giao ban 13/9/2012
 145. Kết quả thi giữa đợt ngoại bvđktpct ngày 21-9-2012
 146. Thi giữa đợt ngoại y4 bvđktpxt ngày 24-9-2012
 147. Kết quả thi giữa kỳ yk35
 148. Kết quả thi cuối đợt ngoại bvđktpct ngày 28-9-2012.
 149. Thi cuối đợt ngoại yctk24 bvđktpct ngày 28-9-2012
 150. Thi ls hết ngoại y4 bvđktp Cần thơ 5-10-2012
 151. Bài tập giao ban 11/10/2012
 152. Điểm thi ngoại yctk24 bvđktpct ngày 12-10
 153. Thi giữa đợt y4 ngoại bvđktpct ngày 22-10
 154. Điểm thi giữa kỳ y4 ngoại bvđktpct ngày 22-10
 155. Thi cuối đợt ngoại y4 BVĐKTP Cần Thơ ngày 2-11-2012
 156. Thi&da cuối đợt ngoại y4 ngày 2-11
 157. điễm y4 giữa kỳ 10-2012
 158. Thi giữa kỳ yctk24 ngoại bvđktpct ngày 5-11-2012
 159. Điểm Thi cuối đợt y4 ngoại bvđktpct 2-11-2012
 160. Thi cuối ngoại y4 BVĐKTP Cần Thơ ngày 28-12-2012
 161. Điểm thi cuối ngoại bvđktpct ngày 28-12-2012
 162. Đề thi niệu học kỳ 1 năm 2013, đang cập nhật hàng ngày
 163. Thi giữa đợt ngoại cs1 y3 bvđktpct ngày 19-2-2013
 164. Thi cuối đợt ngoại cs1 bvđktpct ngày 22-2-2013, Thời gian làm bài 20p
 165. Điểm thi giữa đợt cs1 ngày 19-2-2013. Số câu đúng/12. Dự kiến 5 câu được 1đ.
 166. Điểm thi cuối đợt cs1 ngày 22-2-2013. Số câu đúng/15.
 167. Bài Tập Ôn Kiểm Tra Giữa Kỳ Ngoại Cơ sở 1
 168. Điểm thi giữa kỳ ngoại cs2 bvđktpct. Số câu đúng/12. Dự kiến 6 câu=1đ.
 169. Điểm thi giữa đợt ngoại cs1 bvđktpct 4-3-2013
 170. Thi hết ngoại cs2 bvđktpct ngày 7-3-2013
 171. Điểm thi hết ngoại cs2 bvđktpct 7-3-2013.
 172. Cộng điểm bệnh án yk36 ngoại cs2 8-3-2013
 173. Điểm thi cuối ngoại cs1 bvđktpct 8-3-2013.
 174. Đề Thi, điểm và đáp án ls ngoại y4 giữa đợt 11-3-2013 bvđktpct
 175. Đề thi giữa đợt ngoại cs1 bvđktpct 29-3-2013
 176. Kết quả thi giữa đột ngoại cs1 bvđktpct 29-3-2013.
 177. Bài tập giao ban Y3 ngày 26/03, nhóm ngoại cơ sở 2
 178. Bài tập giao ban Y3 ngày 28/03, nhóm ngoại cơ sở 2
 179. Bài tập giao ban Y4 ngày 03/04,Ngoại bệnh lý 2_ Ung thư vùng tử cung_ SV HuỳnhYếnNhi
 180. Bài tập giao ban Y3 ngày 4/4, ngoại CS2
 181. Thi cuối ngoại csI bvđktpct ngày 5-4-2013
 182. Kết quả thi cuối ngoại cs1 bvđktpct ngày 5-4-2013.
 183. Đề thi và đáp án thi giữa đợt ngoại cs2 bvđktpct 8-4-2013
 184. Điểm thi ngoại cs2 giữa kỳ bvđktpct 8-4-2013
 185. tiếng ngựa phi gallop
 186. Điểm thi giữa kỳ cs1 16-4-2013.
 187. Kết quả thi cuối ngoại cs2 18-4-2013
 188. Kết quả thi cuối ngoại cs1 18-4-2013.
 189. Đề và đáp án thi cuối cs1 ngoại bvđktpct 17-5-2013
 190. Đề thi giữa đợt ngoại cs1 bvđktpct 13-5-2013
 191. Điểm thi cuối cs1 ngoại bvđktpct 17-5-2013
 192. Bài tập giao ban Ngoại Cơ Sở 2 ngày 2/5
 193. Bài tập giao ban Ngoại Cơ Sở 2 ngày 08/05/2013
 194. Bài tập giao ban Ngoại Cơ Sở 2 ngày 09/05/2013
 195. Bài tập giao ban Ngoại Cơ Sở 2 ngày 13/05/2013
 196. Đề và đáp án Thi cuối ngoại cs2 bvđktpct ngày 17-5-2013
 197. Điểm thi cuối cs2 ngoại bvđktpct 17-5-2013.
 198. bài tập giao ban NCS2 ngày 21/5/2013
 199. Bài tập giao ban NCS 1 ngày 21/5/2013
 200. Bài tập giao ban Ngoại cơ sở 1 ngày 6/5
 201. Bài tập giao ban Ngoại cơ sở 1 ngày 7/5
 202. Bài tập giao ban Ngoại cơ sở 1 ngày 8/5
 203. Bài tập giao ban Ngoại cơ sở 1 ngày 9/5
 204. Bài tập giao ban Ngoại cơ sở 1 ngày 10/5
 205. Bài tập giao ban Ngoại cơ sở 1 ngày 13/5
 206. bệnh án hậu phẫu áp xe tồn lưu
 207. bệnh án nang thận-hậu phẫu
 208. Benh an hau phau- abscess mong
 209. Bệnh án hậu phẫu tràn khí màng phổi
 210. bài tập giao ban NCS1 RHM ngày 21+22/5/2013
 211. bài tập giao ban NCS2 ngày 23/5/2013
 212. BT Giao Ban NCS1-Y ( 23.5.2013)
 213. Điểm thi cuối cs1 RHM ngoại bvđktpct 24-5-2013
 214. Quy đầu - quy củ
 215. Đề và đáp án Thi giữa ngoại cs1 bvđktpct ngày 24-5-2013
 216. Đề cương và đề thi nội trú khối ngoại YDS 2013
 217. Điểm thi cuối cs1 ngoại bvđktpct 24-5-2013
 218. Tăng áp lực nội sọ (ngoại cơ sở 2)
 219. Miệng Quan Trôn Trẻ
 220. Ấu Trĩ và Miệng Quan Trôn Trẻ
 221. Lexicology
 222. BT giao ban NCS2 ngày 24.5.2013
 223. BT Giao Ban NCS1-Y ( 27.5.2013)
 224. Bệnh án hậu phẫu- abscess vùng mông
 225. Bệnh án hậu phẫu - Chấn thương ngực gây tràn máu màng phổi
 226. Thi&đáp án giữa kỳ ngoại cs2 bvđktpct 31-5-2013
 227. Thi cuối ngoại cs1 bvđktpct 31-5-2013
 228. Điểm thi hết cs1 ngoại RHM k36 bvđktpct 31-5-2013
 229. bệnh án hậu phẫu-tụ máu dưới màng cứng mạn.
 230. Điểm cuối đợt ngoại cs1 31-5-2013
 231. CÂU HỎI MCQ Y3 VỀ ĐÁI MÁU VÀ KHÁM NIỆU SINH DỤC năm 2013
 232. Đề thi bí tiểu của YTCC k37 năm 2013
 233. Điểm giữa kỳ 6/5/2013 cs2
 234. Điểm thi giữa kỳ cs2 31-5-2013.
 235. Điểm cs1 13-5-2013
 236. Điểm thi hết ngoại cs1 y3 bvđktpct ngày 4-5-2013.
 237. Điểm thi giữa đợt ngoại RHM cs1 bvđktpct 13-5-2013
 238. BT giao ban NCS2 ngày 3+4/6/2013
 239. Bài tập giao ban NCS 1 ngày 4/6/2013
 240. BT giao ban NCS2 ngày 5.6.2013
 241. Bài tập giao ban NCS 1 ngày 5/6/2013
 242. Đáp án thi Y4 ngày 4-6-2013
 243. BT giao ban NCS2 ngày 6.6.2013
 244. Đề thi niệu y4 2013
 245. Bài tập giao ban NCS 1 ngày 6/6/2013
 246. Bài tập giao ban NCS 1 ngày 10/6/2013
 247. BT giao ban NCS2 ngay 11/6
 248. Bệnh án gãy đầu dưới xương quay kiểu Goyrand-Smith - Trang Thanh Tu
 249. Điểm giữa kỳ cs1 ngày 10-6-2013.
 250. Đề thi & đáp án cs1 ngoại bvđktpct 10-6-2013