PDA

View Full Version : Mô học 1. Hinh chup thuc tap Mo Block 6.4: Huyet Hoc
 2. Connective Tissue
 3. Epithelial tissue
 4. Muscle tissue
 5. Portal Triad
 6. Histology of uteria
 7. Mô học ruột non
 8. Histology of uterus
 9. Histology of prostate
 10. Histoloy of anal canal
 11. histology of mamma
 12. hoại tử và hoại thư ( nhóm 3 no pain no gain)
 13. Cấu trúc mạch máu
 14. Portal triad (nhóm 2 PD-PK)
 15. Thành dạ dày (stomach wall) (N1)
 16. Sự hình thành và phát triển của tuyến sinh dục (gonad)
 17. Tài liệu Histo-embryo tổng hợp