PDA

View Full Version : Anatomy 1. 6.1 Tk
 2. 12 đôi dây tk sọ
 3. Basal ganglia
 4. Substantia nigra
 5. Red nucleus
 6. 3D Anatomy
 7. Hình GP 6.4
 8. Bài giảng GP Block 6.3 (Y-Nha K32)
 9. Skin Anatomy
 10. Anatomy and Physiology
 11. Hinh giai phau block 6.3
 12. THYROID GLAND-instant anatomy
 13. THYROID GLAND-instant anatomy
 14. Nhắc lại về phân khu vùng bụng
 15. Body cavities
 16. Ileocecal Valve
 17. Thắc mắc không biết hỏi ai ?
 18. Urinary system
 19. Gerota
 20. Hilium and pedicle of the kidney
 21. Brachial Plexus
 22. bao hoạt dịch
 23. giải phẫu sinh dục nữ
 24. giải phẫu sinh dục nam
 25. động Mạch
 26. Male Urethra & Female Urethra
 27. Cơ thắt hậu môn
 28. Động mạch vú trong
 29. Sơ lược giải phẩu tử cung
 30. Azygous vein & Thoracic duct
 31. Intestinal anatomy
 32. Prostate anatomy (Bài của Mỹ Duyên)
 33. Sơ lược giải phẫu tử cung
 34. Peritoneum of Posterior Abdominal Wall
 35. Srotum
 36. Sacrum
 37. GP dui truoc
 38. autonomic nervous system
 39. Giải phẩu ngực
 40. gph phân bố tk tận (nerve ending)
 41. Sách Y Khoa-Anatomy
 42. Tam giác Bryant
 43. cơ thắt ngoài hậu môn....( no pain, no gain)
 44. giải phẩu neuron
 45. Heart Valve
 46. Đa giác Willis (Group 7 - Swim or Sink)
 47. Các Cơ Tham Gia Phát âm (group 3 Swim Or Sink)
 48. Các vùng thấp trong ổ bụng ( nhóm 5 swim or sink )
 49. Base & Dome of bladder??
 50. Khớp Vai nhóm 1 PD-PK
 51. ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY (nhom 4 PD_PK)
 52. Hepatic pedicle(nhóm 1 PD-PK)
 53. Lớp cơ và các tế bào tiết của Dạ Dày ( nhóm 5 swim or sink )
 54. Các Cơ Tham Gia Hô Hấp (group 3 Swim or Sink)
 55. Giải phẫu cây phế quản
 56. Giải phẫu khớp vai
 57. Giải Phẫu Thân Nhì Sau Của Đám Rối Cánh Tay
 58. DVD Video Acland's Atlas of Human
 59. Anatomical terms of location
 60. Anatomical terms of location (continued)
 61. Mediastinum
 62. video HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
 63. GP 12 Dây TK Sọ (Cranial Nerves)
 64. Chi trên
 65. Đầu mặt cổ