PDA

View Full Version : Gan mật 1. fine needle aspiration (FNA)
 2. Dụng cụ phòng mổ
 3. phimosis: hẹp bao qui đầu hay quy đầu?
 4. Các phương pháp cận lâm sàng gan mật (1)
 5. "cãi Vã" Giữa Rượu Và Gan
 6. Xơ gan đâu rồi?
 7. Xơ Gan
 8. Gynecomastia
 9. ung thư gan( carcinoma of the liver)
 10. Sỏi đường Mật
 11. Spider Angiomas
 12. GYNECOMASTIA in CIRRHOSIS
 13. hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa
 14. soi mat
 15. Prevalence of gallbladder stone in hemolytic anemia patients
 16. Acute Acalculous Cholecystitis
 17. Autoimmune Hepatitis - Viêm Gan Tự Miễn
 18. HCV - Viêm gan C
 19. Lactulose and Hepatic encephalopathy
 20. SUY GAN SÉT ĐÁNH (Fulminant hepatic failure)
 21. MELD score
 22. Gilbert Syndrome
 23. Giúp đỡ đtrị VGB
 24. Điều trị tắc nghẽn ống mật thông qua đặt Stent đường mật
 25. Bệnh Hanot
 26. Abdominal trauma (nhom 3 lop Swim or sink)
 27. Mesenteric artery occlusion (acute) (nhóm 3 lớp Swim or sink)
 28. Cirrhosis
 29. HCC (group 1 swim or sink)
 30. Hepatomegaly- nhóm 2-Swim or sink
 31. Is Lactulose Effective Therapy for Hepatic Encephalopathy?
 32. Minh họa 2 phương pháp cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa
 33. Định luật COURVOISIER TERRIER(Nhóm 5 PD PK)
 34. HỘI CHỨNG GAN THẬN ( HEPATORENAL) "nhom 4 PD_PK"
 35. Mri
 36. AST (SGOT), ALT (SGPT) và giá trị của chúng trên lâm sàng
 37. [Rolling stone] AST (SGOT), ALT (SGPT) và giá trị của chúng trên lâm sàng
 38. Licer's excretory products in diagnostic testing - Rolling Stone 2011
 39. Alp
 40. Bệnh gan có liên qua như thế nào đến tiểu cầu?
 41. nhóm4 swim or sink