PDA

View Full Version : Gan mật 1. Dụng cụ phòng mổ
 2. Các phương pháp cận lâm sàng gan mật (1)
 3. "cãi Vã" Giữa Rượu Và Gan
 4. Xơ gan đâu rồi?
 5. Xơ Gan
 6. Gynecomastia
 7. ung thư gan( carcinoma of the liver)
 8. Sỏi đường Mật
 9. Spider Angiomas
 10. GYNECOMASTIA in CIRRHOSIS
 11. hội chứng tăng áp lực tĩnh mạch cửa
 12. soi mat
 13. Prevalence of gallbladder stone in hemolytic anemia patients
 14. Acute Acalculous Cholecystitis
 15. Autoimmune Hepatitis - Viêm Gan Tự Miễn
 16. HCV - Viêm gan C
 17. Lactulose and Hepatic encephalopathy
 18. SUY GAN SÉT ĐÁNH (Fulminant hepatic failure)
 19. MELD score
 20. Gilbert Syndrome
 21. Giúp đỡ đtrị VGB
 22. Điều trị tắc nghẽn ống mật thông qua đặt Stent đường mật
 23. Bệnh Hanot
 24. Abdominal trauma (nhom 3 lop Swim or sink)
 25. Mesenteric artery occlusion (acute) (nhóm 3 lớp Swim or sink)
 26. Cirrhosis
 27. HCC (group 1 swim or sink)
 28. Hepatomegaly- nhóm 2-Swim or sink
 29. Is Lactulose Effective Therapy for Hepatic Encephalopathy?
 30. Minh họa 2 phương pháp cầm máu trong xuất huyết tiêu hóa
 31. Định luật COURVOISIER TERRIER(Nhóm 5 PD PK)
 32. HỘI CHỨNG GAN THẬN ( HEPATORENAL) "nhom 4 PD_PK"
 33. Mri
 34. AST (SGOT), ALT (SGPT) và giá trị của chúng trên lâm sàng
 35. [Rolling stone] AST (SGOT), ALT (SGPT) và giá trị của chúng trên lâm sàng
 36. Licer's excretory products in diagnostic testing - Rolling Stone 2011
 37. Alp
 38. Bệnh gan có liên qua như thế nào đến tiểu cầu?
 39. nhóm4 swim or sink