PDA

View Full Version : Da liễu 1. Bệnh Zona-Giời leo
 2. benh zona (herpes zoster)
 3. giang mai cong tu
 4. áp tơ (đẹn)
 5. Clinical features of leprosy
 6. Scleroderma
 7. Hình ảnh Các Tổn Thương ở Da
 8. hút thuốc da có nhăn không?
 9. chẩn đoán diện tích bỏng
 10. Common skin leisons
 11. NỐT RUỒI hay UNG THƯ DA?
 12. Skin
 13. Café au lait spot
 14. Nhóm 1(no pain no gain) LUPUS HỆ THỐNG
 15. bài tập nhóm 2_no pain, no gain: tổn thương da...gọi làm sao cho đúng??
 16. Bệnh u xơ sợi thần kinh (von Recklinghausen)
 17. Rối loạn sắc tố da bẩm sinh-nhóm 2 swim or sink
 18. Hyperpigmented macules (nhom 3 Swim or Sink)
 19. Wood's Light Examination ( group 5 swim or sink )
 20. U VÀNG, BAN VÀNG (Xanthomas)
 21. perinephric abscess and carbuncle
 22. XƠ CỨNG BÌ (SCLERODERMA ) (nhóm 1 swim or sink)
 23. Tóm tắt điều trị STD thật dễ hiểu làm sao
 24. Mụn cóc(group 6 swim or sink)
 25. Chức năng của da