PDA

View Full Version : Da liễu 1. Bệnh Zona-Giời leo
 2. benh zona (herpes zoster)
 3. giang mai cong tu
 4. áp tơ (đẹn)
 5. Scleroderma
 6. hút thuốc da có nhăn không?
 7. chẩn đoán diện tích bỏng
 8. Common skin leisons
 9. NỐT RUỒI hay UNG THƯ DA?
 10. Skin
 11. Café au lait spot
 12. Nhóm 1(no pain no gain) LUPUS HỆ THỐNG
 13. bài tập nhóm 2_no pain, no gain: tổn thương da...gọi làm sao cho đúng??
 14. Bệnh u xơ sợi thần kinh (von Recklinghausen)
 15. Rối loạn sắc tố da bẩm sinh-nhóm 2 swim or sink
 16. Hyperpigmented macules (nhom 3 Swim or Sink)
 17. Wood's Light Examination ( group 5 swim or sink )
 18. U VÀNG, BAN VÀNG (Xanthomas)
 19. perinephric abscess and carbuncle
 20. XƠ CỨNG BÌ (SCLERODERMA ) (nhóm 1 swim or sink)
 21. Tóm tắt điều trị STD thật dễ hiểu làm sao
 22. Mụn cóc(group 6 swim or sink)
 23. Chức năng của da