PDA

View Full Version : Nội thần kinh 1. benh cua 12 doi day so
 2. Amygdala - 1 Vùng Kỳ Diệu Của Não
 3. Câu Hỏi Block Thần Kinh!
 4. hypnotism
 5. Scalenus Anticus Syndrome - Hội chứng Cơ bậc thang trước
 6. Neuroleptic malignant syndrome
 7. phòng tránh sa sút trí tuệ người cao tuổi
 8. các bạn đi YHDT--->Y4
 9. Hội chứng liệt hai chi dưới
 10. Hội chứng liệt nửa người
 11. Bí ẩn những người không có não
 12. Liệt dây VII
 13. Sách nội TK
 14. Bổ sung các dấu hiệu thăm khám HTK
 15. chẩn đoán định khu tổn thương trong liệt nửa người
 16. Dây Thần Kinh X
 17. Video Thăm Khám Cảm giác
 18. Hôn mê (Coma)
 19. Hướng lan cua đau trong một số bệnh
 20. mononeuritis and radiculopathy
 21. Nguy kịch tính mạng vì ăn ốc sống
 22. tăng và hạ Natri máu
 23. U Sợi Thần kinh – Neurofibromatosis (Von Recklinghausen's Disease)
 24. hoi chung TALNS
 25. one case of Mental status changes
 26. Medications in Mental Status Changes
 27. Mental Status Changes
 28. Các triệu chứng trong tổn thương mạch máu nuôi hành não
 29. nhóm 3 (no pain, no gain): medicine cause of anxiety
 30. nhom 1 ( no pain, no gain )....Romberg's test..??.
 31. nhóm 3(no pain no gain) Tăng thân nhiệt
 32. nhóm 2 (no pian, no gain): MEDICAL CAUSE of ATAXIA
 33. Chorea, Athetosis, and Hemiballismus
 34. Neurogenic shock...
 35. nhóm 3(no pain no gain) ngộ độc rượu
 36. Nicotinic acetylcholine receptors...no pain, no gain
 37. nhóm 2_no pain, no gain: TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA)
 38. Anorexia nervosa ( group 1 swim or sink)
 39. Anterior Cord Syndrome ( group 1 swim or sink)
 40. Hội chứng ống cổ tay
 41. Đường dẫn truyền thần kinh cảm giác đau
 42. Hội chứng cắt ngang tuỷ (nhóm 5 swim or sink)
 43. kích thích dây tk X quá mức (nhóm 3 no pain, no gain)
 44. Medical Causes Of Bradypnea
 45. Tai Biến Mạch Máu Não
 46. Mood disorder (Group 7 - Swim or Sink)
 47. Anaphylactic shock (swim or sink group 3)
 48. Tang Ap Luc Noi So (icp)
 49. Broca, Wernick and aphasia (nhom 6 swim or sink)
 50. Abcess não (nhom 6 swim or sink)
 51. Bệnh Creutzfeldt-Jakob (nhom 6 swim or sink)
 52. Cơn thoáng thiếu máu não (Transient Ischemic Attack -TIA) (Group 7 - Swim or Sink)
 53. Aphasia overview (group 1 swim or sink)
 54. nhom 2 nhóm 2_ no pain - no gain: alkylo spondititi
 55. Hội chứng Guillain Barre trong Viêm Đa Rễ Dây TK
 56. Hội chứng Màng Não - nhóm 5 swim or sink
 57. Brudzinski's sign...subarachnoid hemorrhage..
 58. Tại sao viêm màng não thì cổ cứng
 59. Liệt cứng&Liệt mềm
 60. Cơn thiếu máu não thoáng qua-Transient ischemic attack(TIA)
 61. Cơ chế hôn mê
 62. Y4 đi luân khoa nội thần kinh
 63. CT Scan trong tai biến mạch máu não
 64. Đường dẫn truyền thị giác và khuyết thị trường
 65. Phối Hợp Nhìn Ngang
 66. U sợi thần kinh (nhóm 1 swim or sink)
 67. Von Recklinghausen (nhóm 4 swim or sink)
 68. U xơ sợi thần kinh- Von Reckinghausen ( group 4 swim or sink )
 69. Bệnh não nước - Hydrocephalus
 70. Nhức đầu migraine
 71. Cranial nerves examination
 72. THĂM KHÁM 12 DÂY THẦN KINH SỌ(group 6 swim or sink)
 73. Decerebrate posture (Group 4 swim or sink)
 74. Hemorrhagic shock and coma
 75. [yak34-g3] Dấu hiệu Charles Bell
 76. Glasgow scale quên nó đi, vì bạn đã nhớ rồi
 77. Guillain-Barre syndrome (Group 6 - Swim or sink)-up bài giùm chị Khánh Vân
 78. Absent of Doll's eye sign (Negative oculocephalic reflex)
 79. Myasthenia gravis (nhóm 4 swim or sink)
 80. 12 cranial nerves (nhóm 4 swim or sink)
 81. Đau dây V
 82. Facial pain - summarized ( nhóm 4 swim or sink)
 83. Bệnh nhân nhồi máu não do rung nhĩ, sử dụng Wafarin sau khi nhập viện bao lâu?
 84. Các chất chuyển hóa gây hôn mê
 85. cảm giác sâu, nông, bó tháp là gì? tại sao phải khám?
 86. Tai biến mạch máu não (cerebral vascular accident)