PDA

View Full Version : Niệu hình ảnh học  1. echo thận ứ nước độ 3
  2. Thận teo gây cao huyết áp?
  3. Soi bàng quang
  4. so sánh UCR và Voiding cystography
  5. MRI (Magnetic resonance imaging)
  6. Shrunken kidney
  7. PET scan -
  8. Xạ hình thận