PDA

View Full Version : Tạo hình niệu 1. Vùi dương vật là gì?
 2. Dương vật bao nhiêu làngắn?
 3. "gãy kiếm"
 4. Tinh Hoàn ẩn_tinh Hoàn Lạc Chỗ
 5. Dị Tật Bẩm Sinh Niệu Sinh Dục
 6. Weigert-Meyer rule
 7. Laparoscopic Kidney Cyst Decortication
 8. Dị tật ống niệu rốn
 9. Meatotomy
 10. Xoắn phần phụ tinh hoàn (Torsion of appendix testis) (Group 7 - Swim or Sink)
 11. BỆNH LÝ HẸP KHÚC NỐI (group 3 Swim or Sink)
 12. [Video] Phẫu thuật chuyển đổi giới tính Nam sang nữ (Male to Female Transexualism)
 13. Bệnh án tiền phẫu hẹp niệu đạo
 14. Bệnh án Bệnh Lý Khúc Nối
 15. Peyronie's disease