PDA

View Full Version : Tiền liệt tuyến 1. BN bị tiểu khó do bướu TLT, phải làm gì?
 2. Echo TLT grade 3 là sao?
 3. Chế độ ăn ảnh hưởng gì đến TLT?
 4. BN đái khó do TLT
 5. 5 tiêu chuẩn đánh giá đái khó do tlt
 6. Xin đừng CĐNS TLT bn < 60 tuổi
 7. International prostate symptom score
 8. IPSS và QoL
 9. VIDEO về PVP
 10. Pvp
 11. Buou TLT- bai cua Kim My
 12. Bướu TLT (MORE)
 13. BPH (Benign Prostatic Hyperplasia)
 14. Cắt đốt TLT - TURP
 15. TIỀN LIỆT TUYẾN VIÊM (nhóm 3, no pain no gain)
 16. Đánh giá bệnh nhân sau TURP - nhóm lâm sàng Ngoại Y4 2010
 17. Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến không làm giảm tử vong!
 18. Đố có thưởng
 19. Breast Cancer vs. Prostate Cancer
 20. Khi cắt đốt bướu TLT bệnh nhân bị giật gây tê thần kinh bịt như thế nào???
 21. điều trị bph
 22. Gleason score: