PDA

View Full Version : Phôi thai học 1. Hinh Anh Mo Phoi
 2. Sự xoay của thận
 3. sự hình thành hệ tiết niệu
 4. Glans
 5. Mesoderm
 6. Quá trình tạo tinh trùng
 7. Quá trình tạo noãn
 8. [Video] Sự xoay của ống tiêu hóa
 9. Câu hỏi về sự tương ứng cơ quan sinh dục trong
 10. Học Embryology qua Flash sinh động!
 11. Origin of the germ cells