PDA

View Full Version : Cấp cứu, hồi sức, chống độc  1. Bệnh án - Cùng Nhau Góp ý!
  2. Nhiễm độc, Hội Chứng Nhiễm độc, Sốc Nhiễm Trùng
  3. Cơn tăng huyết áp kịch phát
  4. Suy Đa Cơ Quan (MODS)
  5. Anaphylactic Shock (nhóm 2 PD_PK)
  6. Kỹ thuật tuần hoàn và trao đổi oxy ngoài cơ thể
  7. Ngộ độc phospho hữu cơ