PDA

View Full Version : Nhiễm 1. Fever
 2. Swine Flu, a dangerous disease!
 3. Scarlet fever - Sốt tinh hồng nhiệt
 4. sốt phát ban?
 5. Cơ chế giảm tiểu cầu trong SXH-Dengue
 6. Typhoid fever
 7. Sot - Sot Cao
 8. Block Nhiễm!
 9. Mumps
 10. Dịch hạch... nhóm 5 swim or sink
 11. NHIỄM TRÙNG HUYẾT (group 7 swim or sink)
 12. Đố có thưởng
 13. Bàn về vấn đề tên gọi của các virus viêm gan - tổ 1 Rolling Stone 2011
 14. Giải mã bộ gen HBV - group 1 Rolling Stone
 15. Cẩn thận với thông tin bạn đọc được- sai lầm của Washington 33rd!!!
 16. Các bước xét nghiệm HBV markers
 17. Thâm nhiễm caroten trong máu