PDA

View Full Version : sinh lý yk38 1. Textbook of Medical Physiology Artyur C. Guyton
 2. Medical English ebook
 3. Mẫu bệnh án
 4. Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp - Khám bệnh nhân COPD
 5. Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp - Khám bệnh nhân gút
 6. Rolling stone
 7. DANH SÁCH VÀ LỊCH ĐI LÂM SÀNG LỚP "Swim or Sink"
 8. danh sách lớp tối t4-cn, học Guyton
 9. Danh sách nhóm Eletronic Herd
 10. Bài tập cho lớp physio36
 11. Bài tập cho physio36: pulmonary volume and capacities
 12. Bài tập lớp physio36: Nervous and local control of the bronchiolar musculature.
 13. Bài tập physio36: Pulmonary circulation, pulmonary edema, pleural fluid.
 14. Bài tập bài abdominal mass lớp k35
 15. Bài tập abdominal pain cho k35
 16. Bài tập bài abdominal rigidity cho k35
 17. Bài tập accessory muscle use cho k35
 18. Bài tập amenorrhea
 19. Bài tập Amnesia
 20. Bài tập analgesia
 21. Một Số Thuật ngữ Kinh Tế
 22. Presentation of Dr. Dang (powerpoit files): Diseases of aorta
 23. Medical reports (bệnh án tiếng anh)!!!
 24. Copd 2013!!!