PDA

View Full Version : Bài giảng sưu tầm 1. bài giảng VTG mãn và Điếc BS B.6.3
 2. Bài giảng mô phôi
 3. Bài giảng X-Quang - Nguyễn Quý Khoáng, Nguyễn Quang Trọng
 4. The Story of Cindrella in Chinese and American School
 5. Giun làm ổ nặng 4kg ở “của quý”
 6. Bài giảng Block 8.1
 7. Bài tập điện tâm đồ
 8. Hướng dẫn đọc điện tim
 9. de thi noi tru - noi khoa
 10. 22 bai giang noi khoa tim mach
 11. sieu am khoa 9
 12. MRI sọ não
 13. soi bang quang
 14. Guide to physical examination and history taking 10ed
 15. Hướng dẫ quốc gia về sức khỏe sinh sản - Bo y te
 16. Chế độ ăn bệnh viện - bộ Y Tế
 17. Harmonic Scalpel
 18. Tài liệu y khoa